Skip directly to content

Ladiie_FlawLess

Me

Ladiie_FlawLess's picture
Member name: 
Ladiie_FlawLess
About Me: 
hEy ppL; mY nAmE iiS tAyLeR; iiMa SuPeR niiCe PeRsOn aNd hAvE bEen ToLd TaH hAvE tHe bEsT PeRsoNaLiiTy EvA' iiM cUrrEntLy SiiNgLe aNd iiN LoVe wiiD TrEy; iiF ii hAd ThE ChAncE To Be WiiD AnyOnE iiN ThE wOrLd iiT WoUld Be hiiM; But yA Ne'WayS aLiittLe BiiT AbOuT cHa' GiiRl' iiMa hooPeR; BeeN @ iiT fAh 10 yRs Now; ii LoVe Tah dAnCe, PaRty, DriiNk, hOoP, kiiCk iiT, ShOp, gO TaH tHe MoViieS; PrEttY muCh aNyThiiNg FuN; yA kNo??! bUt yEa iiMa ReAl DowN Tah EArtH tYpA' PeRsoN oNcE yUh GeT tAh KnO mE! ii giiT AloNg Wiid AlMoSt EvErYoNe iMeet; iiM An hOnOr Roll StuDent' ii keeP dAht A+ @ a mAxiiMum=] iiN SchooL iiMa SoPhmOre iiN hiiGh sKewL' ii LoVe tAh mAke PpL LauGh, ii GotS LoTs Ah fRiiEnds aNd AlwayS wiiLLiiNg tAh MakE MoRe=]

shop